Streik bi plaant! De Warkschapp för dat Boord-Personaal

Streik bi plaant!
De Warkschapp för dat Boord-Personaal bi Flegers, , will hüüt künnig maken, wannehr se bi de Lufthansa wedder de Arbeid daalleggen wüllt. Dat süht so ut, as würrn se noch dütt Johr dat streiken anfangen.
Radio Nora GmbH & Co KG

Streik bi plaant! De Warkschapp för dat Boord-Personaal
Scroll to top